Digitaal helper (M/V/X) Ref:R297

Digitaal helper (M/V/X) Ref:R297

22 november 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Binnen het Departement van Sociale Actie, is de opdracht van het Steunpunt :
-  Een groot publiek toegang geven tot een plaatselijke dienst op het gebied van informatie, begeleiding en steun;
-  Om te handelen in termen van her-socialisatie;
-  Verbetering van de zichtbaarheid van de verschillende sociale, culturele, sport- en vrijetijdscentra in de gemeente.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
De digitale helper is belast met het onthaal en de digitale ondersteuning van het publiek. Zij ontvangen en begeleiden kwetsbare personen individueel en gratis bij hun administratieve of persoonlijke digitale procedures. Zij helpen hen taken uit te voeren waarvoor zij niet over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Zijn missie is het voorkomen van sociale uitsluiting die soms wordt veroorzaakt door de digitalisering van essentiële diensten. Zij werken alleen, maar in de nabijheid van een maatschappelijk werker of een andere digitale hulpverlener. Wanneer het verzoek van de gebruiker zijn bevoegdheid te boven gaat, kan hij de gebruiker doorverwijzen naar de juiste dienst (sociale dienst, vereniging, overheidsdienst, administratie, enz.) Hij is ook in staat verslag uit te brengen over de verzoeken die hem worden toegezonden. Hij assisteert het team bij de verschillende administratieve procedures die inherent zijn aan de activiteiten van de dienst. De digitale assistent draagt bij tot de goede werking van het team en draagt de waarden van een kwaliteitsvolle overheidsdienst uit.

In het kader van de dienst :
-  Mensen verwelkomen ;
-  De situatie en de behoeften van de persoon analyseren ;
-  Mensen ondersteunen in hun individuele groeiproces ;
-  Optreden als signaal in de organisatie ;
-  Een persoon adviseren in administratieve procedures ;
-  Begeleiding van gebruikers bij alle soorten onlineprocedures, waarbij de grenzen van het werk worden aangegeven ;
-  Risico- of noodsituaties identificeren ;
-  Samenwerken met alle betrokken partijen om een gemeenschappelijk doel te bereiken ;
-  Ga zorgvuldig om met gebruikersinformatie ;
-  Een netwerk van partners ontwikkelen ;
-  Gebruik de verstrekte ondersteunings- en rapportage-instrumenten ;
-  Gebruikers doorverwijzen naar de juiste diensten ;
-  Zelf oplossingen vinden, online of door contact op te nemen met een voorlichter ;
-  Het lokale en Brusselse associatie netwerk kennen ;

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis inzake OCMW’s, functioneren, opdrachten en prioriteiten (pluspunt) ;
-  Goede kennis inzake associatief en institutioneel Brussels netwerk ;
-  Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Goede ontvangst en interpersoonlijke vaardigheden met een gevarieerd publiek ;
-  Werk organiseren volgens prioriteiten en instructies ;
-  Computervaardigheden: Word, Excel, Outlook, Interne ;
-  Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukking ;
-  Teamspeler ;
-  Gevoel voor de dienst ;
-  Goed kunnen luisteren ;
-  Beschikbaarheid ;
-  Gevoel van samenwerking.

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : zin voor , onthaal, neutraliteit, luistervaardigheid.
-  Ten opzichte van de collega’s : teams- en netwerkspirit, respect voor de hiërarchische structuur.
-  Ten opzichte van het werk :striktheid, respect voor de procedures, aanpassingsvermogen, rekening houdend met de prioriteiten en de instructies, capaciteit om te organiseren, zin voor samenvatting.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Fulltime contract van onbepaalde duur ;
-  Flexibele werktijden mogelijk ;
-  Hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof (voor fulltime) ;
-  min. 8 dagen extra legaal verlof (voor fulltime) ;
-  Automatische baremaverhogingen ;
-  Eindejaarspremie ;
-  Maaltijdcheques (€8,00 bruto per cheque) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Hospitalisatieverzekering ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen.

COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 27/11/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job19 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 297" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.