Maatschappelijk werker - gespecialiseerd opvoeder (M/V/X) (Ref: R296)

Maatschappelijk werker - gespecialiseerd opvoeder (M/V/X) (Ref: R296)

24 oktober 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een tool rond jongerenhulp die momenteel in volle ontwikkeling is. De organisatie is actief in de zuidelijke Brusselse gemeentes en heeft als taak om alle jongeren tussen 11 en 22 jaar te ontvangen en hen te helpen bij het vinden van oplossingen voor de problemen die ze ondervinden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
-  Ontvangst van de aanvraag ;
-  Analyse van elke situatie ;
-  De begeleiding en leiden ;
-  Opzoeking van de oorzaken van de psychologische, economische, sociale e.d. onevenwichten die de jongeren verwarren ;
-  Zoeken naar oplossingen.
-  Creëren, deelnemen en faciliteren van workshops voor collectieve expressie van jongeren

In de praktijk :
-  Identificeren en analyseren van de aanvraag (al luisterend en dialogerend), van het probleem, van de aard van de vernoemde noden ;
-  Overdracht van informatie ivm de administratieve en wettelijke gegevens ;
-  Oriëntatie naar de best aangepaste hulpinrichtingen. Het kan gaan over informeren, oriënteren, begeleiding bij de te nemen stappen, ondersteunende interventies verwezenlijken, psychosociale leiding, bemiddeling ;
-  Jongeren motiveren en interesseren voor deelname aan groepsworkshops,
-  Vermogen om een groep jonge adolescenten te leiden en aan te sturen
-  Creëren van partnerschappen met andere diensten voor de organisatie van groepsworkshops
-  Avondprestaties (tot 18u00 et op zaterdag).

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
-  Diploma van maatschappelijk werker
-  Diploma van gespecialiseerde opvoeder

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis inzake de algemene organisatie van de OCMW’s en hun werkingsprincipes ;
-  Kennis inzake de administratieve procedures, in het bijzonder van het sociaal departement ;
-  Capabel zijn om de probleemsituaties te analyseren van het publiek van de algemene sociale dienst ;
-  Capabel zijn om iedere persoon/familie in nood te antwoorden in het kader van de verschillende wetten die onze actie en in ons instituut gelden ;
-  Capabel zijn om op een objectieve wijze de graad van dringendheid van een hulpaanvraag te kunnen evalueren ;
-  De wil hebben om zich te vormen in de sociale wetgeving ;
-  De wil hebben om zich te perfectioneren in de methodieken van het maatschappelijk werk ;
-  Over genoeg ervaring in de interculturele context beschikken ;
-  Stressbestendig zijn ;

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Goede beheersing van de bureaulogica, noodzakelijke voor de goede uitvoering van de functie ;
-  Technieken, methodes en gebruik van de nodige middelen voor de goede uitvoering van de functie, gelinkt aan de activiteiten domein van het team en de administratieve eenheid ;
-  Goed beheer qua stress, tijd en agressiviteit ;
-  Bereid zijn om in teamverband te werken ;
-  Goede kennis, perceptie van ons publiek met het doel om een betere toenadering (verslaafden, asielaanvragers, personen met psychologische of psychiatrische moeilijkheden, de vreemdelingen en hun culturele eigenheden …) ;
-  Goede kennis van de interventiemethodes (voorbeeld : systematische analyse, onderhoudstechnieken…) ;
-  Beheersing van technieken inzake hermobilisering van de hulpkrijgende ;
-  Goede communicatiecapaciteit ;
-  Administratieve striktheid ;
-  Autonomie in het werk ;
-  Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal.

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : respect, beleefdheid capaciteit om te dialogeren, het kalmeren van conflicten.
-  Ten opzichte van de collega’s : respect, beleefdheid, werken in ploegverband, solidariteit, wederzijdse hulp, hoffelijkheid.
-  Ten opzichte van het werk : striktheid, zin voor verantwoordelijkheid, autonomie en inzet bij de toevertrouwde taken, stressbestendig.
-  RESPECT VOOR HET BEROEPSGEHEIM

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Mogelijkheid van voltijds COD ;
-  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
-  IZZ-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (IZZ) en bepaalde winkels ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

CBD vann 6 maand, hernieuwbaar in CBD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/11/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job18 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 296" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.