Poetshulp (M/V/X) Ref: R292

Poetshulp (M/V/X) Ref: R292

10 oktober 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Organisatie en coördinatie van acties in het kader van de problematiek van bejaarden en gehandicapten: hulp aan huis (ook ten behoeve van gezinnen in moeilijkheden ten gevolge van ziekte), ondersteuning bij de toegang tot rusthuizen (externe rusthuizen), voorlichting, begeleiding en passende bijstand aan elke persoon die in Sint-Gillis woont of verblijft en die 65 jaar of ouder is.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
-  Schoonmaken in huizen van ouderen, zieken en/of gehandicapten;
-  Het uitvoeren van de volgende taken: afstoffen, stofzuigen, sanitair onderhoud (bad, wastafel, toilet), keukenonderhoud (fornuis, keukenkastje), vloeronderhoud van woonruimtes, bestratingsonderhoud. Deze lijst is niet volledig;
-  De huishoudelijke hulp vervult ook een preventieve rol ten aanzien van de gevaren die de persoon bedreigen;
-  Ondersteuning van gezinnen in hun opvoedkundige rol.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : geen diploma vereist maar een vorming of ervaring in het domein is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  kennis van de schoonmaakpraktijk; gebruik van schoonmaakproducten is wenselijk ;
-  Kennis van rugpreventie is wenselijk.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  goede kennis van het Frans (lees- en schrijfvaardigheid);
-  het vermogen om een schema te volgen ;
-  interpersoonlijke vaardigheden: actief luisteren, teamwerk, counseling ;
-  passende benadering van ouderen en gehandicapten ;
-  fysieke en technische vaardigheden om de aan de functie verbonden taken uit te voeren.

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : gevoel voor dienstverlening, kwaliteit van het luisteren, beschikbaarheid, gastvrijheid, beleefdheid, respect voor ethische regels ;
-  Ten opzichte van de collega’s : teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit ;
- Ten opzichte van het werk : implication, autonomie, souplesse, initiative, rigueur, discrétion, loyauté, assertivité, ponctualité, sens de la responsabilité.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Fulltime contract van onbepaalde duur ;
-  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 21/10/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job15 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 292" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.