Hulpverzorger (+150u extra handelingen) (M/V) Ref: R271

Hulpverzorger (+150u extra handelingen) (M/V) Ref: R271

22 april 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en mindervalide personen opvangt.
Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focused zich op de persoon en diens eigenheid als mens.
De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
De bejaarden dag en nacht bijstaan in de context van de dagelijkse activiteiten.
Het verplegend personeel bijstaan met het oog op het verzekeren van het fysieke en psychologische comfort van de bewoner, dit door het KB van kracht.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Diploma hulpverzorger(ster) met Visa nummer van de FOD Volksgezondheid.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis van de rechten van de patiënt (BS 26/9/2002) ;
-  Kennis van de instructies, protocollen et reglementeringen specifiek voor de functie ;
-  Beheersing van het Frans en/of Nederlands, mondeling en schriftelijk ;
-  Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van het instituut.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Geduld, diplomatie, gevoel voor onthaal, hygiëne, empathie ;
-  Beschikbaarheid en flexibiliteit (variabele uurroosters, dagen/nachten/weekenden) ;
-  Respect voor instructies ;
-  Georganiseerd zijn, autonoom zijn ;
-  Het herinneren van de bewoners en hun gewoontes ;
-  Beheersing van de informatische programma’s, bekwaamheid om software ivm zorg te kunnen gebruiken.

Waarden :
-  Ten opzichte van het pu bliek : Beleefdheid, Empathie, Assertiviteit ;
-  Ten opzichte van de collega’s : Teamspirit, Zin voor samenwerking, Solidariteit ;
-  Ten opzichte van het werk : Betrokkenheid, Autonomie, Loyaliteit, Flexibiliteit, Zin voor verantwoordelijkheid, Stiptheid ;
-  Algemeen: Professionalisme, Actieve bijdrage aan het realiseren van het levensproject van de bewoners, Respect voor het beroepsgeheim ;

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Mogelijkheid tot fulltime contract van onbepaalde duur ;
-  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

CBD van 6 maanden, hernieuwbaar in COD, voltijds,

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 15/05/2022 à l’adresse suivante :
Job3 cpasstgilles.brussels
en mentionnant dans le sujet notre référence : "RECRUT 271" svp.
Seules les candidatures respectant ces consignes seront prises en compte.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/05/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job3 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 271" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.