Talentmanager (M/V) Ref: RECRUT 257

Talentmanager (M/V) Ref: RECRUT 257

5 januari 2022

MISSIE VAN DE AFDELING / DIENST
De dienst Talentmanagement, die uit een klein team bestaat, heeft als opdracht bij te dragen tot het aantrekken, integreren, behouden en ontwikkelen van de nodige vaardigheden en prestaties van de werknemers binnen het OCMW om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van de instelling. Concreet betekent dit de toepassing van HR-processen en -instrumenten op het gebied van aanwerving, mobiliteit, integratie, evaluatie, motivatie en opleiding van het personeel, teneinde de HR-strategie te vertalen in het operationele beheer van de talenten op korte en lange termijn.

MISSIE EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
1. Interne (mobiliteit) en externe aanwerving
-  Helpen bij de ontwikkeling van aanwervingsprocessen, bestaande assessment en teststinstrumenten, HR-instrumenten ... ;
-  Organiseren en leiden van het hele integratieproces, onboarding, exitgesprekken, rebranding van het OCMW;
-  Deelnemen aan het wervings- en selectieproces.

2. Competentiebeheer, loopbanen en opleiding
-  Bijdragen tot de uitvoering en coördinatie van processen en procedures op het gebied van bevorderingen en examens, interne loopbaanontwikkeling, opsporing van potentieel, evaluaties … ;
-  Uitwerking van functiebeschrijvingen (project Colombus) en loopbaantrajecten ;
-  Houden van carrièregesprekken ;
-  Helpen bij het definiëren van het opleidingsbeleid en het opzetten van een proces, een jaarlijks vormingsplan en het opstellen van opleidingstrajecten ;
-  Coördinatie van de vormingscel ;
-  Medewerking aan de uitvoering van de "Vormingen" software ;
-  Analyse van offertes, contractuele en budgettaire opvolging ;

3. Projectbeheer
Deelname met de projectleider aan de uitvoering van projecten in het kader van een beleid van motivatie, retentie, diversiteit en gelijke kansen, bestrijding van verzuim ...

FUNCTIEPROFIEL
GEDRAGSVAARDIGHEDEN
-  Samenwerken ;
-  Handelen met integriteit en professionalisme ;
-  Zelfontplooiing ;
-  Analyseren ;
-  Het vinden van oplossingen ;
-  Begeleiden/coachen ;
-  Omgaan met verandering ;
-  Je werk structureren.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN
Verordeningen/Wetgeving:
-  Kennis van de structuren en de werking van de administratie, de besluitvormings-/ overlegorganen;
-  Kennis van de voorschriften die voor zijn/haar afdeling gelden.

Technische vaardigheden :
-  Beheersing van technieken op HR-gebieden (aanwerving - evaluatie...) ;
-  Ontwerpen van planning- en monitoringinstrumenten (bv. dashboards) ;
-  Kennis van projectbeheertechnieken.

Kantoortoepassingen :
-  Praktische/technische vaardigheden op het gebied van kantoorautomatisering (Word, Excel, Outlook, workflow, HR-Access...) ;
-  Vermogen om alle softwarefuncties te gebruiken die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie.

Uitdrukkingsvaardigheden :
-  Over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden beschikken ;
-  Het vermogen om brieven, verslagen en nota’s op een gestructureerde en foutloze manier te schrijven ;
-  Met structuur, duidelijkheid en gemak, zelfs in het bijzijn van een groep spreken ;
-  Duidelijk verwoorden van meningen, informatie en kernpunten van een betoog ;
-  Tweetaling FR/NL zijn.

Vereiste kwalificaties en ervaring
-  Master in human resources, psychologie of gelijkwaardig;
-  Kennis van de tweede landstaal: in het bezit zijn van het certificaat Selor overeenkomstig artikel 9 §1 al.1 of artikel 9 §2 van het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001, of bereid zijn dit binnen de 2 jaar te verwerven ;
-  Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van HR met een sterke interesse op het gebied van soft HR.

DOOR DE WERKGEVER GEBODEN VOORDELEN
-  Voltijds vast contract;
-  Mogelijkheid tot flexibele werktijden;
-  Mogelijkheid om hybride te werken;
-  24 dagen jaarlijks verlof (voltijds);
-  Min. 8 dagen extralegaal verlof (voltijds);
-  Automatische salarisverhogingen;
-  Eindejaarsuitkering;
-  Maaltijdcheques (€ 8,00 bruto per cheque);
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Sud-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels;
-  Hospitalisatieverzekering;
-  Mogelijkheid tot het volgen van (voortgezette en professionele) opleidingen;
-  1km van het Zuidstation.

COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 31/01/2022 te sturen naar het volgend adres :
job1 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 257" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.