Administratief adjunkt (M/V) Ref RECRUT 256

Administratief adjunkt (M/V) Ref RECRUT 256

30 december 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De rechten van het Centrum in alle aangelegenheden vrijwaren en alle handelingen verrichten die de verjaring stuiten.

OPDRACHT VAN DE FUNCTIE
Ervoor zorgen dat alle soorten terugvorderbare steun zo spoedig mogelijk wordt teruggevorderd. Handhaving van de rechten van het OCMW en erop toezien dat alle nodige maatregelen zijn genomen om verjaring te voorkomen.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
1: Terugvordering van voorschotten van de verschillende socialeverzekeringsinstellingen
Hij/zij berekent de rekeningen, identificeert en controleert de verkregen betalingen, enz.

2: Terugvordering van terugvorderbare steun die is toegekend aan ontvangers van sociale bijstand die niet langer door het OCMW worden bijgestaan
Hij/zij zorgt ervoor dat regelmatig betalingsherinneringen en ingebrekestellingen worden verstuurd voor de debiteuren voor wie hij/zij verantwoordelijk is. Als referentiepersoon beheert hij/zij de contacten met hen. Voor betwiste dossiers moet hij/zij opzoekingen verrichten en voorstellen doen over het te geven gevolg (bijvoorbeeld: kwijtschelding van schulden, minnelijke invordering via deurwaarders, gerechtelijke procedure, enz.)

3: Invordering van schulden voor diverse diensten (b.v. huur in verzorgingstehuizen, aandeel van gezins- of huishoudelijke hulp, salarissen van ter beschikking van bedrijven gesteld personeel, enz.)
Hij/zij ziet erop toe dat de facturen voor de diensten regelmatig worden betaald, meldt eventuele vertragingen aan de verschillende diensten die factureren en neemt de nodige stappen om de rechten van het centrum te doen gelden.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : getuigschrift van hoger secundair onderwijs (GLSO / GE2G)

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Goede beheersing van het Frans, gesproken en geschreven (in staat om brieven te schrijven, de telefoon te beantwoorden);
-  Tweetalig;
-  Goede kennis van Word, Excel, Outlook;
-  Numerieke vaardigheden;
-  Kennis van de algemene organisatie- en functioneringsbeginselen van de instelling;
-  Kennis van de wetgeving inzake terugvordering.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Autonomie en initiatief: hij/zij beheert de dossiers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is;
-  Wees ordelijk en nauwgezet;
-  Teamspeler, goede communicatieve vaardigheden;
-  In staat om verschillende taken te beheren en daarbij rekening te houden met prioriteiten;
-  Vermogen tot aanpassing (meerdere taken, samenwerking met verschillende diensten, enz.)

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek: gevoel van dienstverlening, kwaliteit van het luisteren, beschikbaarheid, gastvrijheid;
-  Tegenover collega’s: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit;
-  Ten opzichte van het werk: discretie, striktheid, flexibiliteit, initiatief, autonomie, betrokkenheid, loyaliteit, assertiviteit, zelfontplooiing;
Eerbiediging van het beroepsgeheim

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Flexibele werktijden mogelijk;
-  Hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
-  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Automatische baremaverhogingen ;
-  Eindejaarspremie ;
-  Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Hospitalisatieverzekering ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen
-  op 1km van het Zuidstation.

Vervangingscontract (langdurige ziekte), voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 14/01/2022 te sturen naar het volgend adres :
job10 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 256" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.