Keukenhulp in de RLT (M/V) (Ref: RECRUT 247)

Keukenhulp in de RLT (M/V) (Ref: RECRUT 247)

14 oktober 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT
De opdrachten van de afdeling Hotellerie en Administratie:
Een continue en kwaliteitsvolle hotelleriedienst garanderen, aangepast aan de bejaarden van de residentie Les Tilleuls (receptiedienst, wasserij, onderhoud van de lokalen, cafetaria, keuken, en nachtwacht).
Het garanderen van algemene administratieve ondersteuning voor de werknemers en de bewoners, op het gebied van personeelsbeheer, boekhoudkundig beheer en terugvordering.

OPDRACHT VAN DE DIENST
Het garanderen van een continue en kwaliteitsvolle hoteldienst, aangepast aan de bejaarden van de residentie Les Tilleuls (sociale dienst, receptie, wasserij, onderhoud van de lokalen, cafetaria, keuken en nachtwacht).

OPDRACHT VAN DE FUNCTIE
Het bereiden en verdelen van gerechten op een aantrekkelijke manier volgens de instructies van de teamleider en de beheerder.
Zorgen voor de orde en netheid van het restaurant, met inachtneming van de veiligheidsnormen en het welzijn van de bewoners.

Doorgeven van informatie die nuttig is voor het goede verloop van de dienst (nieuws, informatie over de bewoners, hun gewoonten, hun welzijn...).

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
a. Voorbereiding van de sandwiches: het brood snijden, de sandwiches boteren .
b. Bereiden en verdelen van koffie: samovaren, portioneren in thermoskannen, kannen met melk en koffie klaarzetten, kopjes en schoteltjes klaarzetten...
c. Keukenwerk: etiketteren, portioneren, groenten schillen
d. Portioneerlijn :
-  Op de dienbladen de items die op het
-  De nodige elementen voor zijn/haar werk klaarzetten (vaatwerk, voedingsmiddelen, karretjes).
-  De karretjes klaar zetten.
e. Zaaldienst: Zorgen voor de orde en netheid van de zaal met inachtneming van de veiligheidsnormen tijdens de uren van bezetting.
f. Schoonmaken:
-  de netheid van het restaurant in stand houden.
-  Reinigen van de vloer, het werkoppervlak, de muren, de tafels, de stoelen, het gereedschap, de karretjes, enz.
-  Handmatig en automatisch afwassen: afwassen volgens procedures en normen.
g. Voorbereiding van wagens voor externe dienst
-  Op een aantrekkelijke manier voorbereiden volgens de instructies van de externe catering.
-  Zorg voor de tijdige service en storting van deze extra’s.
h. Opruimen
-  De lege flessen (bierflesjes, water...) naar beneden brengen en wegzetten.
-  Afval sorteren aan de hand van kleurcodes.
-  Transport en opslag van voedingsmiddelen in gekoelde opslag, correct geëtiketteerd en verpakt...
i. Samenwerken met alle afdelingen die betrokken zijn bij de voeding van de bewoners.
-  Het opruimen van maaltijddienbladen en afwas op de verdiepingen.
-  Ondersteuning van de onderhouds-, verzorgings- of animatieteams (vervoer van bewoners of andere naar gelang van de behoeften van de dienst).

-  Het doorgeven van relevante informatie of waarnemingen aan de betrokkenen om het welzijn van de bewoners te waarborgen.
-  ervoor zorgen dat hij/zij wordt opgeleid en geïnformeerd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
-  Zijn/haar kennis door te geven.
-  Kalmeren van conflicten tussen bewoners en tussen personeel.

De hierboven opgesomde taken zijn niet exhaustief en kunnen veranderen naar gelang van de behoeften van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : geen diploma vereist

Kennis (theoretisch, reglementair...) :
-  Kennis van veiligheids- en hygiënenormen (HACCP).
-  Goede kennis van het Frans of het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk (begrijpen van instructies), vermogen om te tellen, voldoende leesvaardigheid (nodig voor het lezen van instructies, productfiches, werkvoorschriften en levensproject).
-  Kennis van het metrieke stelsel (kilo, gram, liter), vermogen om een weegschaal te gebruiken.
-  Je weg weten te vinden in een tijdschema of een takenlijst
-  Kennis van de algemene organisatie- en functioneringsbeginselen van de instelling.
-  Ervaring in een gemeenschappelijke keuken is een sterke troef

Praktische / technische vaardigheden :
-  Goede presentatie, netheid, hygiëne.
-  Goed bestand tegen stress.
-  Vermogen om instructies op te volgen.
-  Weten hoe je met ouderen moet omgaan
-  Vermogen om instructies op te volgen.
-  Wees georganiseerd, wees autonoom.
-  Respecteer de gewoonten en texturen van de bewoners.
-  Toon initiatief en creativiteit.
-  Handen in het water kunnen hebben, niet allergisch zijn voor wasmiddel, een vochtige atmosfeer kunnen verdragen.
-  Mogelijkheid om karretjes te duwen, in staat om gewichten tot 15 kg te dragen.
-  In staat zijn om een koude plaats te verdragen (max 10 min), niet claustrofobisch zijn.
-  In staat zijn om gedurende 2 uur in een snel tempo te werken (afwassen, portioneren lijn),
-  Beschikbaar voor wisselende werktijden (ochtend/avond; week/week)Waarden:
-  Tegenover het publiek: beleefdheid, empathie, hoffelijkheid.
-  Tegenover collega’s: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
-  Tegenover het werk: betrokkenheid, autonomie, striktheid, flexibiliteit, stiptheid

Uurrooster
Flexibele uren, zolang de continuïteit van de dienst gewaarborgd is.

Waarden:
-  Tegenover het publiek: beleefdheid, empathie, hoffelijkheid.
-  Tegenover collega’s: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
-  Ten aanzien van het werk: betrokkenheid, autonomie, striktheid, flexibiliteit, stiptheid

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Flexibele werktijden mogelijk;
-  Hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
-  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Automatische baremaverhogingen ;
-  Eindejaarspremie ;
-  Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Hospitalisatieverzekering ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen

CBD van 6 maanden, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 30/10/2021 te sturen naar het volgend adres :
job23 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 247" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.