Maatschappelijk werker in de RLT (M/V) (Ref: RECRUT 245)

Maatschappelijk werker in de RLT (M/V) (Ref: RECRUT 245)

7 oktober 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en mindervalide personen opvangt.
Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focust zich op de persoon et diens eigenheid als mens.
De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

De sociale dienst heeft tot taak mensen die in het rusthuis en de residentiedienst willen worden opgenomen, te informeren, te begeleiden en te sturen, ongeacht of zij al dan niet in staat zijn de volledige verblijfskosten te betalen.

OPDRACHT VAN DE FUNCTIE
Sociale begeleiding van de bewoners die niet afhankelijk zijn van het OCMW van Sint-Gillis en interface bij de sociale aanvragen van bewoners en / of hun families in samenwerking met de sociale dienst Collectief Violet van het OCMW van Sint-Gillis.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
In onderstaande tekst wordt de aan de functie gekoppelde doelgroep, bewoners die niet afhankelijk zijn van het OCMW van Sint-Gillis, aangeduid met " niet-afhankelijke bewoners ".

1. Toelating
Coördinatie met de AEMR-dienst van alle verzoeken om toelating tot Residentie Les Tilleuls. Het verzekeren van de overdracht van informatie aan de wekelijkse staffvergadering.

2. Opvolging van de toelating
De families van niet-afhankelijke bewoners begeleiden in het "plaatsingsproces": administratieve en organisatorische stappen, rouw, schuld, etc.

3. Sociale begeleding
Bijhouden van sociale dossiers van niet-afhankelijke inwoners. Bijstaan van de bewoners bij hun administratieve en sociale stappen (adreswijziging, identiteitskaart, opvolging van aanvragen van uitschrijving). Hulp bij het beheer van zakgeld van niet-afhankelijke bewoners, in samenwerking met de bewoner, de familie, de beheerder van de bezittingen, de administratieve dienst van de residentie.
De langdurig gehospitaliseerde, niet-afhankelijke bewoners bezoeken.
Begeleiding bij de interne en / of externe administratieve stappen.
Verzekeren van codering en opvolging van de systeem I rekeningen van de niet afhankelijke bewoners van het OCMW van Sint-Gillis.

4. Families
Verzekeren van bemiddeling bij familiegeschillen. Hulp bij het zoeken van familieleden. Hulp bij het organiseren van begrafenissen in samenwerking met de families, de administratieve dienst, ondersteuning aan gezinnen verzekeren.

5. Rechten en voordelen
Onderzoek van de rechten en sociale voordelen van niet-afhankelijke bewoners, ondersteuning en opvolging van verzoeken: vergoedingen voor ouderen, pensioenen, ziekenfondsen, enz.

6. Multidisciplinaire samenwerking
Het vervolmaken van al zijn/haar missies in nauwe samenwerking met de diensten van de Residentie Les Tilleuls, verpleging, administratie, paramedici. Deelnemen aan de wekelijkse staffvergadering.

7. Hulpaanvragen voor externe OCMW’s
De contacten met de OCMW’s waarvan de niet-afhankelijke bewoner afhankelijk zou zijn voor alle verzoeken om financiële of andere hulp verzekeren : kleding, brillen, protheses (gehoor, tandheelkunde, enz.) of technische hulpmiddelen (rolstoelen, rolators, enz.)

8. Opvolging van financiële problemen
Hulp bij het beheer en toezicht op financiële problemen, vooral met beheerders van bezittingen.

9. Opvolging van vertrek en transfers
De georganiseerde vertrekken vanuit de Residentie Les Tilleuls met de de Collectief Violette AEMR-dienst, evenals de transfers in het kader van de bouw en renovatie van de residentie.

10. Controle van individuele dossiers
Zorg voor de goede prestatie en volledigheid van het geheel.

11. Opleiding - Wetgeving
De ontwikkelingen op het gebied van wetgeving rondom maatschappelijk werk in een rusthuis opvolgen. De omkadering van stagiaires verzekeren.

12. Samenwerken met en ondersteunen van de andere diensten van de Residentie Les Tilleuls

De bovenstaande taken zijn niet uitsluitend en kunnen veranderen afhankelijk van de behoeften van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
-  Diploma van maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige, of gelijkwaardig

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Goede beheersing van het Frans, gesproken en geschreven (weet hoe u een standaardbrief schrijft, een rapport schrijft, de telefoon beantwoordt)
-  Goede kennis van het Nederlands: Beschikken over het SELOR-brevet dat overeenkomt met artikel 8-9§2- elementair of bereid zijn het te verkrijgen ;
-  Beheersing van kantoorhulpmiddelen ;
-  Geschiktheid voor cijfers;
-  Kennis van de algemene organisatie en werkingsprincipes van de instelling ;
-  Kennis van rusthuiswetgeving, bereid zijn om de actualiteit op dit niveau te volgen.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Het werk kunnen organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies ;
-  Ordelijk en zorgvuldig zijn ;
-  Teamspirit, goede communicatie ;
-  Aanpassingsvermogen (meerdere taken, werken met verschillende afdelingen…)
-  Discretie ;
-  Actief luisteren.

Waarden :
-  Tegenover het publiek: beleefdheid, empathie, assertiviteit.
-  Tegenover collega’s: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
-  Tegenover het werk: Betrokkenheid, autonomie, loyauteit, flexibiliteit, stiptheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Mogenlijkheid fulltime contract van onbepaalde duur;
-  Flexibele werktijden mogelijk;
-  Hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
-  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Automatische baremaverhogingen ;
-  Eindejaarspremie ;
-  Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
-  Hospitalisatieverzekering ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen

CBD van 6 maand, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 10/11/2021 te sturen naar het volgend adres :
job21 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 245" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.