Poetshulp (M/F) (Ref:RECRUT 242)

Poetshulp (M/F) (Ref:RECRUT 242)

1 oktober 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De Residentie Les Tilleuls is een rust- en verzorgingstehuis en een residentie met diensten.
De Résidentie Les Tilleuls heeft tot doel bejaarden een waardig en kwaliteitsvol onthaal te garanderen, ongeacht hun graad van validiteit en afhankelijkheid, door hen een globaal en georganiseerd aanbod van diensten en verzorgingen aan te bieden. Ongeacht de mate van geldigheid en afhankelijkheid van de persoon die wordt verwelkomd, staat in onze algemene filosofie de persoon en zijn of haar bijzonderheden als mens centraal.
De Residentie zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de in het levensproject beschreven beginselen worden nageleefd.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
- Schoonmaken van kamers, met respect voor de bewoners ;
- Schoonmaken van sanitaire voorzieningen ;
- Schoonmaken van kantoren en gemeenschappelijke ruimten: kamers, gangen, liften, trappen, enz. ;
- Het opruimen van maaltijddienbladen en de afwas op de verdiepingen ;
- Verhuizen van meubilair, vervoer en opslag van goederen ;
- Bestelling van materiaal dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken ;
- Samenwerken met andere teams: af en toe keukenploegen, animatie- en zorgteams helpen, (verdelingslijn, vervoeren van bewoners of anderen naargelang de behoeften van de dienst);
- het doorgeven van relevante informatie aan de betrokken personen in het belang van het welzijn van de bewoners ;
- Ervoor zorgen dat zij overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden opgeleid en op de hoogte gehouden worden.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : geen diploma vereist

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis van de normen van basishygiëne en schoonmaakmiddelen;
-  Kunnen lezen en tellen; mondelinge instructies kunnen begrijpen, ontcijferen en begrijpen van instructies, productveiligheidsfichen, het arbeidsreglement en het levensplan ;
-  Capabel zijn om zichzelf uit te drukken in het Frans of het Nederlands;
-  Zich weten terug te vinden op een uurrrooster of een takenplanning;
-  Kennis van de algemene organisatie- en werkingssbeginselen van de instelling
-  De valorisatie gelijkwaardig aan maximum een E-niveau.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Gevoel voor reinheid;
-  Behulpzaamheid;
-  Gevoel voor discretie;
-  instructies kunnen respecteren, bereid zijn om te leren;
-  Georganiseerd, autonoom, met gevoel voor prioriteiten;
-  handen in water kunnen houden;
-  Mogelijkheid om karren te duwen, zware lasten te dragen;
-  In staat zijn om fysiek werk te doen;
-  In staat zijn een industriële waxmachine te gebruiken.

Waarden :
-  Tegenover het publiek: beleefdheid, empathie, assertiviteit.
-  Tegenover collega’s: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
-  Ten opzichte van het werk: betrokkenheid, pro-activiteit, autonomie, loyaliteit, flexibiliteit, stiptheid, hygiëne.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN :
-  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
-  min. 5,5 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Automatische baremaverhogingen ;
-  Maaltijdcheques (€ 7,00 bruto per cheque) ;
-  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels;
-  Hospitalisatieverzekering ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen.

CBD (6 maanden), hernieuwbaar in COD,
2 plaatsen : 1 voltijds en 1 halftijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 06/10/2021 te sturen naar het volgend adres :
job1 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 242" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.