Steward (M/V) (Ref: RECRUT 237)

Steward (M/V) (Ref: RECRUT 237)

26 augustus 2021

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
In de dienst onthaal van de algemene sociale dienst van het OCMW van Sint-Gillis neemt de functie van steward verscheidene vormen aan : beheer van de aankomsten en de toestroom van personen in het gebouw (alsook rondom het gebouw, parking, liften,…), verzekeren van de veiligheid van het personeel dat op de site werkt (onthaalpersoneel, maatschappelijk werkers,…), begeleiding van het publiek of bezoekers naar de plaats van afspraak, toezicht op de lokalen zowel visueel als door middel van de camera’s, controle van personen, interventies bij conflicten.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : GHSO

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Met succes de Tobbackwet alsook de psychotechnische test gevolgd hebben ;
-  Kennis van de algemene organisatie van het OCMW (verschillende interne en externe diensten van onze administratie) en de werkingsprincipes ;
-  Kennis van de opdrachten en prioriteiten van het instituut, interesse tonen voor de sociale hulp ;
-  Kennis van de administratieve procedures opgesteld binnen het departement van Social Actie en meer specifiek binnen de algemene sociale dienst ;
-  Kennis en toepassing van de deontologische code van de sociale tussenkomende partijen van het OCMW van Sint-Gillis alsook het beroepsgeheim ;
-  Tweetaligheid is een pluspunt.

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : respect, beleefdheid, luistervaardigheid, capaciteit om te dialogeren, kalmering van conflicten.
-  Ten opzichte van de collega’s : respect, beleefdheid, in teamverband werken, solidariteit, onderlinge hulp, hoffelijkheid.
-  Ten opzichte van het werk : striktheid, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en betrokkenheid bij de toegewezen taken, stressbestendigheid, blijk van geduld en koudbloedigheid bij gespannen situaties, zin voor observatie.

CDR, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 07/09/2021 te sturen naar het volgend adres :
job1 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 237" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.