Multimedia animator SBO (M/F) (Ref: RECRUT 236)

Multimedia animator SBO (M/F) (Ref: RECRUT 236)

23 augustus 2021

HIËRARCHISCHE POSITIE
-  Onder rechtstreeks gezag van adjunct verantwoordelijke van de tewerkstellingssector ;
-  Onder onrechtstreeks gezag van de verantwoordelijken van de sector en het departement.

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de activiteiten van het departement volwassenenpreventie, heeft de tewerkstellingssector als opdracht om elke persoon die financieel geholpen wordt door het OCMW de mogelijkheid te bieden om volgens de beste voorwaarden toegang te verkrijgen tot de arbeidsmarkt.
In de tewerkstellingssector heeft de BPR (begeleide digitale publieke ruimte) als opdracht het doelpubliek , onder begeleiding, zich vertrouwd te maken met het digitale hulpmiddel om de nodige stappen te kunnen zetten voor de stabilisatie van zijn/haar sociale en administratieve situatie en voor zijn/haar professionele integratie.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
In het kader van de dienst :
-  Deelname aan het ontwerpen, in werking stellen van de animatieprogramma’s ;
-  Het beheren en omkaderen van een groep personen ;
-  Het plannen en organiseren van de activiteiten van de digitale ruimte ;
-  Het administratief en technisch beheer van digitale ruimte beheren

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Voldoen aan de vereisten voor SBO : minstens 26 jaar zijn, ingeschreven zijn als werkzoekende sinds minstens 1 dag

Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  De informatische – en multimediamiddelen beheersen ;
-  De Information, Technology and Communication (ITC) beheersen ;
-  Het Frans beheersen.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Gevoel voor onthaal en relationele vaardigheden met een gevarieerd publiek ;
-  Capaciteit om groepen te animeren ;
-  Capaciteit om voorstellen in te dienen ;
-  Capaciteit om op een efficiënte wijze relevante informatie op te zoeken en over te brengen.

Functionele vaardigheden (houdingen en gedragingen gebonden aan de functie) :
-  Actief luisteren en dialogeren ;
-  Respect voor de hiërarchise structuur en de procedures ;
-  Zin voor synthese ;
-  Aanpassingsvermogen ;
-  Zin voor initiatief en anticipatie ;
-  Capaciteit om in groep en netwerk (samen) te werken ;
-  Stressbestendig ;
-  Zelfbeheersing.

CBD (12 maand), SBO, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 10/09/2021 te sturen naar het volgend adres :
job11 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 236" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.