Verpleger (M/V) (Ref: RECRUT 231)

Verpleger (M/V) (Ref: RECRUT 231)

22 april 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en mindervalide personen opvangt.
Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focust zich op de persoon et diens eigenheid als mens.
De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
De bejaarde dag en nacht bijstaan in de context van de dagelijkse activiteiten.
Het verplegend personeel bijstaan met het oog op het verzekeren van het fysieke en psychologische comfort van de bewoner, dit door het KB in acht te nemen.

-  Zorgen voor het zorgetablissement en de continuïteit ervan
-  en vervangt de hoofdverpleegster in geval van afwezigheid
-  Zorgen voor de opvolging van de afhankelijkheidsschalen
-  en organiseert de taken in functie van de afhankelijkheidsschalen
-  Zorgen voor de taakverdeling, coördinatie et controle van het zorgteam
-  wasbeurten, behandelingen, maaltijden, regimes,…
-  Zorgen voor het beheer van de medicinale en niet-medicinale behandelingen
-  encodage, bestelling en verdeling
-  Zorgen voor het aangaan van de verplegende zorgen et de nazorgen
-  Verbinden van wonden, verplegende handelingen volgens de huidige regelgeving
-  Samenwerken met de multidisciplinaire teams
-  medisch korps, paramedisch, animatie, de psychologe et de logistieke diensten,…
-  De hoofdverpleegster bijstaan
-  bij de controle en evaluatie van het personeel onder haar verantwoordelijkheid
-  Deelnemen aan vergaderingen
-  Multidisciplinair, team, verdiepingen,…
-  Zorgen voor de overdracht van informatie
-  Dag/nacht verslag, opvolging medische dossiers,…
-  Zorgen voor de hygiëne van de bewoner
-  Wasbeurten en bijhorende zorgen …
-  Zorgen voor het fysieke comfort van de bewoner
-  Hulp bij het opstaan en het slapengaan, bedden opmaken, mobilisatie …
-  Zorgen voor het psychologische comfort van de bewoner en zijn omgeving
-  Onthaal van de nieuwkomers, steun bij moeilijke momenten, …
-  Zorgen voor het voeden en hydrateren van de bewoners
-  Bestelling, verdeling en hulp bij maaltijd…
-  Samenwerken voor het beheer van de incontinentie van de bewoners, hun comfort respecterend
-  Op het toilet zetten, regelmatige verschoning, de urinezakken in het oog houden, vervanging van de stoma’s…
-  Meewerken aan de preventie van doorligwonden
-  Mobilisatie, verandering, preventief matras…
-  Samenwerken voor de palliatieve zorgen
-  Zorgen voor de orde en het onderhoud van de dienst
-  Opmaak van de bedden, op orde zetten van de kamers en de gemeenschappelijke gedeelten van de verdieping, diverse bestellingen
-  Zorgen voor het behoud van de autonomie van de bewoners
-  Stimulatie, deelname aan activiteiten, bijstand bij uitstappen buitenshuis…
-  Meewerken aan het houden van het schriftelijk en geïnformatiseerd zorgdossier
-  Zorgen voor de overdracht van informatie
-  Ervoor zorgen dat men opgeleid wordt en geïnformeerd blijft, conform aan de wettelijke bepalingen
-  De hierboven genoemde taken zijn niet volledig et kunnen evolueren in functie van de noden van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name diploma verpleger A1 met Visa nummer van de FOD Volksgezondheid

Kennis (theoretisch, reglementaire…)
-  Kennis van de rechten van de patiënt
-  Kennis van de instructies, protocollen et reglementeringen specifiek voor de functie.
-  Beheersing van het Frans en/of Nederlands, mondeling en schriftelijk
-  Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van het instituut.

Praktische/ technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Geduld, diplomatie, gevoel voor onthaal, hygiëne, empathie
-  Beschikbaarheid en flexibiliteit (variabele uurroosters, dagen/nachten/weekenden)
-  Striktheid
-  Respect voor instructies
-  Georganiseerd zijn, autonoom zijn
-  Managementvaardigheden
-  Het herinneren van de bewoners en hun gewoontes
-  Beheersing van de informatische programma’s, bekwaamheid om software i.v.m. zorg te kunnen gebruiken.

Waarden : (gemeenschappelijk voor het geheel van het personeel van het instituut) :
Ten opzichte van het publiek : beleefdheid, empathie, assertiviteit.
Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
Ten opzichte van het publiek : betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, zin voor verantwoordelijkheid, stiptheid
Algemeen : professionalisme, Actieve bijdrage aan het realiseren van het levensproject van de bewoners, Respect voor het beroepsgeheim

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
- Fulltime contract van onbepaalde duur mogelijk;
- 24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
- min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
- Automatische baremaverhogingen ;
- Eindejaarspremie ;
- Maaltijdcheques (€ 6,00 bruto per cheque) ;
- HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
- Hospitalisatieverzekering ;
- Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen

CBD van 6 maanden, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 13/06/2022 te sturen naar het volgend adres :
job2 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 231" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.