MAATSCHAPPELIJK WERKER - ENERGIE (M/V) (Ref: RECRUT 207)

MAATSCHAPPELIJK WERKER - ENERGIE (M/V) (Ref: RECRUT 207)

17 maart 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het doel van de sector schuldenlast is het voorkomen van overmatige schuldenlast en een duurzame oplossing te bieden, binnen het respect voor ‘de menselijke waardigheid”. Dit doel uit zich in 3 bijkomende interventiepijlers :
-  De dienst minnelijke schikking ;
-  De dienst energie ;
-  De individuele en collectieve preventie-acties.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
-  Sociale, budgettaire en administratieve ondersteuning voor gebruikers die om de dienst verzoeken;
-  Individuele gesprekken voeren;
-  Handhaving van een vertrouwensrelatie met de gebruiker en eerbiediging van het beroepsgeheim;
-  Opzetten van dossiers en zorgen voor de follow-up ervan;
-  Onderhandelen over betalingsplannen met leveranciers;
-  Helpen bij het toekennen van de status van beschermde cliënt;
-  Het geven van advies met betrekking tot de liberalisering van de energiemarkt (keuze van leverancier, verhuisprocedure,);
-  Sociale rapporten schrijven voor de sociale actieraad.
-  Medewerking aan de organisatie van en actieve deelname aan bewustmakings- en preventieprogramma’s op het gebied van overmatige schuldenlast en energie (DRAP’s, workshops, ...) ;
-  Ontwerp van collectieve animaties en aangepaste instrumenten.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma :enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
-  Houder van het diploma van maatschappelijk werker ;
-  Tweetalig Frans-Nederlands ;
-  Ervaring binnen een OCMW is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis inzake de wetgevingen in verband met de energieproblematiek ;
-  Kennis inzake de OCMW-wetgeving ;
-  Kennis inzake het institutioneel en associatief netwerk van het Brussels gewest ;

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Capaciteit om individuele gesprekken te houden ;
-  Capacitit om de middelen van de gebruikers te mobiliseren en hen te ondersteunen bij hun stappen ;
-  Redactionele capaciteit (verslagen, PV, bijstanden,…)
-  Beheersing van de IT-middelen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…) ;
-  Capaciteit om zich duidelijk uit te drukken en een inhoud die aangepast is aan de personen over te brengen ;
-  Capaciteit om in team- en netwerkverband te werken ;
-  Capaciteit om de procedures en de hiërarchische structuren te respecteren ;

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : gevoel voor de dienst, luistervaardigheid, beschikbaarheid, beleefdheid, gastvrij zijn, empathie.
-  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
-  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, initiatief, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling zin voor verantwoordelijkheid.

CBD van 12 maanden, hernieuwbaar in COD, 1/2 tijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 28/04/2021 te sturen naar het volgend adres :
job7 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 207" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.