Gezondheidscoördinator (M/V) (Ref: RECRUT 202)

Gezondheidscoördinator (M/V) (Ref: RECRUT 202)

17 februari 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De Coördinatie van de Sociale Actie in Sint-Gillis, opgericht in 2005, verenigt meer dan 100 verenigingen en diensten waarvan de activiteiten in Sint-Gillis plaatsvinden.
Met haar optreden beoogt zij
-  de wederzijdse kennis van de instellingen te bevorderen en de bevolking in staat te stellen deze te identificeren;
-  een plaats te zijn voor informatie, uitwisseling en debat tussen de verschillende belanghebbenden;
-  overleg tussen de verschillende actoren aan te moedigen en deel te nemen aan de totstandbrenging van synergieën;
-  de reflectie over de ethiek van het maatschappelijk werk te ondersteunen;
-  deel te nemen aan de invoering van tools voor sociale diagnose;
-  nieuwe initiatieven van verenigingen en burgers te ontvangen, te begeleiden en te ondersteunen;
-  de bezinning en actie op lokaal niveau te ontwikkelen door adviezen en richtsnoeren uit te brengen, met eerbiediging van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van eenieder.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
-  Verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de problemen bij de toegang tot de gezondheidszorg en het netwerk van gezondheidsactoren op het grondgebied van de gemeente.
-  Het ontwikkelen van gezondheidsgerelateerde projecten in de wijken en onder de bewoners ;
-  Follow-up en nieuwe partnerschappen met de verschillende gezondheidswerkers en actoren op het grondgebied van Sint-Gillis tot stand brengen;
-  Deelnemen aan de animatie van het sociaal coördinatienetwerk, meer bepaald inzake de toegang tot de gezondheidszorg.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Bachelordiploma in sociaal werk, maatschappelijke gezondheidszorg of gelijkwaardig

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Goede kennis van het beleid inzake sociale actie;
-  Goede kennis van volksgezondheidskwesties;
-  Goede kennis van de werking van het OCMW.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Verwerking en analyse van statistische gegevens
-  Faciliteren van vergaderingen
-  Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
-  Office suite (word, excel, outlook, power point)

CBD (10 maanden), halftijds;

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 01/03/2021 te sturen naar het volgend adres :
job5 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 202" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.