Coronavirus

Coronavirus

Het OCMW van Sint-Gillis blijft u onthalen
Alle personeelsleden en besluitvormingsorganen van het OCMW van Sint-Gillis worden gemobiliseerd om de continuïteit van de dienstverlening aan het publiek te garanderen.

In die zin werd besloten om een onthaal te behouden voor de gebruikers en het meest kwetsbare publiek, met inachtneming van de voorschriften van het laatste besluit van de federale regering.

Gedurende de hele lockdownperiode zal het onthaal van het publiek worden gecentraliseerd op Fernand Bernierstraat nr. 40. Opgelet, de antenne "Le Relais" op de Charleroise Steenweg is gesloten evenals het Steunpunt!

Het onthaal van de algemene sociale dienst blijft toegankelijk, zonder voorafgaande afspraak, op werkdagen van 8.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00.

Alle beschermingsmaatregelen zijn genomen om een veilig onthaal van onze bezoekers en ons personeel te garanderen. De gebruikers kunnen zich wenden tot het onthaalpersoneel, dat zal beslissen over de mate van dringendheid van de aanvragen om hen zo goed mogelijk voor te lichten.

Merk op dat onze diensten alleen nieuwe aanvragen om bijstand, dringende medische bijstand en vorderingen kunnen behandelen. Niet-dringende aanvragen worden uitgesteld of telefonisch behandeld.

Naast het algemene onthaal worden ook andere diensten van het OCMW gehandhaafd.

Het Resto du cœur blijft open voor de dagelijkse verdeling van voedselpakketten en afhaalmaaltijden. De zaal van het restaurant is echter gesloten.

De sociale dienst voor ouderen, "Collectif Violette", blijft zijn diensten aanbieden aan mensen die geïsoleerd zijn en zich niet kunnen verplaatsen. Het team is te bereiken op 02/600.56.46.

De maatschappelijk werkers van de "maraude" blijven overdag hun rondes doen om de daklozen te ontmoeten.

BELANGRIJK: Alle collectieve activiteiten zijn geannuleerd!

Het OCMW van Sint-Gillis volgt de evolutie van de situatie dagelijks op. Deze maatregelen kunnen worden aangepast aan de behoeften van onze diensten.