CEMO

CEMO

CEMO - Centrum voor opvoeding in een vrije omgeving

De CEMO is een jeugddienst van het OCMW en ook een hulpdienst in een vrije omgeving, officieel erkend door de jeugdhulp.

CEMO is een gratis dienst die beschikbaar is voor jongeren en hun familie.
We houden rekening met elke verzoek i.v.m. minderjarigen voor hulp, inlichtingen, ondersteuning om initiatieven te nemen en ook voor een luisterend oor.
Wij garanderen beroepsgeheim en we werken rond een kader dat tot niets verplicht.

http://www.cemoasbl.be/ rue de Parme 86 à 1060 Bruxelles