De instelling orgaan

De instelling orgaan

Het OCMW wordt geleid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) waarvan de leden verkozen worden door de Gemeenteraad na elke gemeenteraadsverkiezing. Elke 6 jaar wordt er dus een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn verkozen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan in zijn midden bijzondere comités oprichten. Bijvoorbeeld, het Bijzonder Comité voor de sociale Dienst die de beslissingen nemen betreffende de toekenning van het leefloon en de steunaanvragen.

De voorzitster van OCMW:

AMRANI Myriem
Fernand Bernierstraat, 40,
1060 Brussel

De voorzitster wordt verkozen door de Raad op de sociale bijstand. Het is ze die de leiding van de activiteiten van het OCMW, die verantwoordelijke is voor de handhaving van besluiten.

De secretaris-generaal:

De heer mathieu ROPER
Fernand Bernierstraat, 40,
1060 Brussel

De secretaris-generaal beheert de administratie van het OCMW en is de chef van het personeel. Zij waakt over de naleving van wetten in de beslissingen genomen door het OCMW.

De financieel directeur:

De heer Olivier Koeune
Fernand Bernierstraat, 40,
1060 Brussel

De financieel directeur is het verzamelen van de inkomsten en de kosten van het OCMW. Het beheert de activa van het OCMW.

De OCMW raadsleden :

Mevr. AMRANI Myriem
Dhr. ASSILA Hassan
Dhr. GERARD Philippe
Dhr. GENOT Timothée
Mevr. GAILLY Véronique
Dhr D’HOLLANDER Stijn
Dhr. AHRUIL Said
Mevr. VIDEGAIN SANTIAGO Victoria
Mevr. VERROKEN Mélanie
Mevr. GRACEFFA Carine
Mevr. BENALLAL Samira

De beslissende organen:

Raad voor Maatschapelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beheert alles wat tot de bevoegdheid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn behoort. Hij vergadert een maal per maand en kan worden vergeleken met het wettelijke orgaan van de instelling. De Raad telt 11 leden en wordt geleid door de Voorzitster van het OCMW.

Vast Bureau

Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van het OCMW. Het is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijkse bestuur van het OCMW en de door de raad overgedragen bevoegdheden. Niet alle bevoegdheden kunnen door de Raad worden overgedragen. Het comité vergadert twee maal per maand. Het telt drie leden en wordt geleid door de Voorzitster van het OCMW.

Bijzondere Comités

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zijn midden bijzondere comités opgericht :

Bijzonder Comité voor de sociale dienst
Bijzonder Comité voor Sociale Dienst Integratie Inschakeling
Bijzonder Comité voor het Rusthuis Residentie "Les Tilleuls»
Bijzonder Comité voor de Jeugdzorg

Deze bijzondere Comités onderzoeken, naargelang hun specialisatie,alle steunaanvragen.