Deze dienst wil aandachtig zijn en prijst een grote aanpassingsvermogen aan, om aan de behoefte van de senioren te voldoen.
De personen met beperkte zelfstandigheid die het zelfstandig thuis wonen willen, krijgen een gezinshulp en een poetshulp. Anders mensen zouden graag de bejaardenflats of rusthuis omvatten en ontvangen een voorbereiding van opname in.

Contact:

Het Collectief Violette bevindt zich in de lokalen van het rusthuis ‘De Linden’, Arthur Diderichstraat 32, 1060 Brussel, Tél : 02/600.56.43