MAATSCHAAPPELIJK WERKER (M/V)

MAATSCHAAPPELIJK WERKER (M/V)

23 december 2020

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST
Vergemakkelijken en bevorderen van de toegang tot de fundamentele rechten en de sociale, burgerlijke en culturele deelname van het kwetsbare publiek.

Wettelijk kader van de cel cultuur :
-  De Belgische Grondwet voorziet in zijn artikel 23 in het recht op culturele ontwikkeling, het recht van eenieder om “een menswaardig leven te leiden” en de waarborging van “de economische, sociale en culturele rechten”.

-  Sinds 1948 bepaalt artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat "een ieder het recht heeft vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, te genieten van de kunsten en te delen in de daaruit voortvloeiende wetenschappelijke vooruitgang".

-  Sinds 2003 verleent de FOD Maatschappelijke Integratie een subsidie aan de 589 Belgische gemeenten. De doelstelling van de FOD Maatschappelijke Integratie, via de subsidie "Participatie en Maatschappelijke Activering" die aan de OCMW’s wordt toegekend, is om dit grondrecht zoveel mogelijk te respecteren. De rechtsgrond voor deze subsidie is het Koninklijk Besluit betreffende maatregelen ter bevordering van de participatie en de sociale activering van de gebruikers van de diensten van de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Deze cel maakt deel uit van de Dienst Sociale Coördinatie en is betrokken bij de projecten van deze dienst.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Collectief en individueel werk :
-  Animatie van de collectieve informatiesessies en de culturele permanenties in samenwerking met de rest van het team ;
-  Opvolging van de individuele aanvragen ;
-  Animatie van het cultureel comité en het beheer van de collectieve activiteiten ;
-  Organisatie van culturele uitjes die voorgesteld zijn door het cultureel comité van de gebruikers (contact opnamen en boekingen bij de culturele plekken…) ;
-  Begeleiding tijdens de culturele activiteiten en culturele animaties overdag, ’s avonds of uitzonderlijk tijdens het WE ;
-  Het tot stand brengen van creatieve ateliers voor het publiek.

Steun aan projecten :
-  Deelname aan de organisatie en animatie van verschillende culturele evenementen van het instituut ;
-  Steun aan de culturele projecten die voorgesteld worden door het OCMW;
-  Steun aan de socioculturele projecten die door de sociale coördinatie gedaan worden ;
-  Communicatie en informatie bij de maatschappelijk werkers (culturele projecten…) en het publiek.
PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : maatschappelijk werker of assistent in de psychologie, Onderwijskundige

De kennis van de socio-culturele sector en ervaring in gemeenschapsvormend sociaal werk zijn een pluspunt.
Kennis (theoretisch, regelgeving…) :

-  Persoonlijke kwaliteiten: luisteren en empatisch vermogen, gemakkelijk contact leggend, enthousiast en vrolijk
-  Eerbiediging van het beroepsgeheim en een afgebakende beroepshouding
-  Goede organisatorische capaciteiten, planning en structuur
-  Goede schrijfvaardigheden
-  Communicatie en teamgeest
-  Proactief. Dynamiek en stressmanagement
-  Administratieve vaardigheden

Praktische / technische vaardigheden (informatica, procedures…):
-  Word, Outlook, Internet
-  Administratieve vaardigheden
-  Groepsanimatie

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : verzorgend en betrokken
-  Ten opzichte van de collega’s : samenwerkend en solidair
-  Ten opzichte van het werk : doorzettingsvermogen en dynamisch

Sollicitatie procedure :
Gelieve uw CV, uw motivatiesbrief en uw diploma (met gelijkwaardigheid indien van toepassing) ten laatste op 11.01.2021 te sturen naar het adres job5 ocmwstgillis.brussels met vermelding van onze referentie in het onderwerp: "RECRUT 197".

De sollicitatie procedure vindt plaats in januari 2021: de testen (schriftelijk en mondeling) vinden plaats op 22.01.21.

CBD (1 jaar), hernieuwbaar, vooltijds