Maatschappelijk werker(ster) in Begeleid wonen

Maatschappelijk werker(ster) in Begeleid wonen

11 februari 2020

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De algemene missie wordt gedefinieerd in artikel 2 van het Besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest :
Artikel 2 : “ Bij Begeleid Wonen wordt verstaan de intensieve psychologische, sociale, financiële of administratieve begeleiding, in de woonplaats, van geïsoleerde personen, koppels of families die de aanvraag doen en die nood hebben aan deze begeleiding om te kunnen leven in een individuele woning, tot ze hun zelfstandigheid kunnen terugvinden”.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Het tot stand brengen van deze acties die toelaten om de zelfstandigheid van het publiek in de huisvesting te bevoordelen en stabiliseren.

5 actiepijlers voorzien in het realiseren van deze opdracht :
• De sociale, financiële en administratieve begeleiding van personen die zich niet meer kunnen inzetten en die een aangepaste begeleiding nodig hebben met het oog op het vermijden van locatief verlies ,
• Het beheer van transit-flatten en tijdelijke huisvesting in ons rusthuis, bestemd voor het dakloos publiek van het OCW van Sint-Gillis met een globale sociale aangepaste begeleiding ;
• De begeleiding van personen in het kader van locatieve uitwijzingen ;
• De inschrijvingsaanvragen en referentieadressen voor de personen zonder stabiele huisvesting ;
• Onderricht in de locatieve prospectie.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
• Diploma van maatschappelijk werker, bij voorkeur sector van individueel sociaal werk ;
• Tweetalig Frans-Nederlands ;
• Ervaring in een OCMW is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Kennis van de algemene organisatie en werkingsprincipes ;
• Kennis van de missies en prioriteiten van de instelling ;
• Kennis van de sociale wetgeving, het vreemdelingenrecht en het OCMW instituut ;
• Kennis van de algemene administratieve procedures en vooral deze van departement van sociale actie;
• Basiskennis van de sociale zekerheid ;
• Gevorderde kennis inzake de problematiek van huisvesting en schuldenlast.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• Goede kennis van de bureau-applicaties, nodig voor het goed uitoefenen van de functie ;
• Technieken, methodes en gebruik van de nodige middelen voor het goed uitoefenen van de functie, gebonden aan het activiteitengebied van het team en de administratieve eenheid ;
• Goed stressbeheer ;
• Goede kennis, perceptie van het publiek met een betere aanpak als doel (daklozen, personen met schulden, verslaafden, personen met psychologische of psychiatrische moeilijkheden, de vreemdelingen en hun culturele eigenheden,…) ;
• Goede beheersing van de technieken inzake financiële begeleiding ;
• Goede beheersing van de interventiemethodes (voorbeeld : systematische analyse, technieken voor onderhouden,…)
• Goede beheersing qua tijd en problemen van agressieve aard ;
• Techniekbeheersing van hermobilisatie van een hulpkrijgende ;
• Goede communicatie-eigenschappen ;

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : teamspirit, luistervaardigheid, beschikbaarheid, beleefdheid, gastvrij zijn, objectief, discreet, clichés vermijden, de bevordering van het individu bevoordelen, aangepaste presentatie toz van het ontvangen publiek ;
• Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit ;
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, soepelheid, initiatief, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling, verantwoordelijkheidszin.

CBD (1jaar), hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 20/02/2020 te sturen naar het volgend adres :
job7 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 147" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.