Maatschappelijk werker (m/v) dienst energie

Maatschappelijk werker (m/v) dienst energie

28 januari 2020

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het doel van de sector schuldenlast is het voorkomen van overmatige schuldenlast en een duurzame oplossing te bieden, binnen het respect voor ‘de menselijke waardigheid”. Dit doel uit zich in 3 bijkomende interventiepijlers :
-  De dienst minnelijke schikking ;
-  De dienst energie ;
-  De individuele en collectieve preventie-acties.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
• De gebruikers begeleiden die op de dienst energie beroep doen ;
• Individuele geprekken houden ;
• Samenwerking bij het organiseren en actieve deelname aan de sensibiliserings- en preventieprogramma’s op het gebied van energie ;
• Ontwerpen van collectieve animaties en aangepaste middelen.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
• Houder van het diploma van maatschappelijk werker ;

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Kennis inzake de wetgevingen in verband met de energieproblematiek ;
• Kennis inzake de OCMW-wetgeving ;
• Kennis inzake het institutioneel en associatief netwerk van het Brussels gewest ;

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
•• Capaciteit om individuele gesprekken te houden ;
• Capacitit om de middelen van de gebruikers te mobiliseren en hen te ondersteunen bij hun stappen ;
• Redactionele capaciteit (verslagen, PV, bijstanden,…)
• Beheersing van de IT-middelen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…) ;
• Capaciteit om zich duidelijk uit te drukken en een inhoud die aangepast is aan de personen over te brengen ;
• Capaciteit om in team- en netwerkverband te werken ;
• Capaciteit om de procedures en de hiërarchische structuren te respecteren ;

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : gevoel voor de dienst, luistervaardigheid, beschikbaarheid, beleefdheid, gastvrij zijn, empathie.
• Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, initiatief, striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling zin voor verantwoordelijkheid.

Vervangingscontract (moederschapsrust), 1/2 tijds vanaf 15/03/2020

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 14/01/2020 te sturen naar het volgend adres :
job2 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 144" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.worden.