Administratief assistent in Back Office

Administratief assistent in Back Office

3 december 2019

DOELSTELLING VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Een administratieve ondersteuning voor de sociale dienst verzekeren.
De verbinding vormen tussen de Boekhouding, de Ontvangerij en de Terugvordering.
De subsidiëring van de financiële hulp en de sociale hulp verzekeren.

DOELSTELLING EN ALGEMENE TAKEN VAN DE FUNCTIE
• Het onthaal van de hulpvragenden aan de requisitoire loketten verzekeren en het encoderen van de medische kaarten conform aan de bestaande principebesluiten ;
• Analyse van de facturen inzake medische kosten die overgemaakt worden door de zorgverleners (ziekenhuizen, apothekers, geneesheren, laboratoria, tandartsen) ;
• Analyse van de medische facturen overgemaakt door de hulpvragende aan de maatschappelijk werker als aanvraag voor verwerking ;
• Encodages van de terugvorderingsformulieren Wet 65 D1 en D2 ;
• Het behandelen van de adviezen van de ziekenhuizen in het kader van de noodopvang ;
• Het beheer van de inkomende briefwisseling van de BO.

FUNCTIEPROFIEL
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
• Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Kennis van de algemene organisatie van het OCMW en van de functioneringsprincipes ;
• Kennis van de opdrachten en prioriteiten van het instituut ;
• Wettelijke kennis inzake : organieke wet, wet van 02.04.1965 ;
• Kennis inzake de reglementatie van RIZIV in verband met de ziekte- en zorgverzekering ;
• Kennis inzake de terugvorderingsmechanieken in het kader van de wet van 02.04.1965 et het artikel 110 van de wet van 07.08.1987.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• Beheersing van de informatische applicaties die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de functie (sociale software, boekhoudkundige software, hulpmiddelen qua katoorsoftware) ;
• Vlot met cijfers ;
• Zin voor organisatie ;
• Precisie in het werk ;

• Vaardigheid om aan te leren ;
• Vaardigheid om in teamverband te werken ;
• Vaardigheid om zelfstandig te kunnen werken.

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : luistervaardigheid, empathie, goede communicatie, pedagogie ;
• Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, solidariteit, zin voor samenwerking, beleefdheid ;
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, pro-activiteit, zelfstandigheid, flexibiliteit, striktheid, initiatief, discretie, loyaliteit, respect voor het beroepsgeheim, zin voor verantwoordelijkheid.

CBD 1 jaar, hernieuwbaar in COD, voltijds

Solliciteren :
Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen vóór 13/12/2019 naar het volgend adres :
job15 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 138" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.