Integratiemedewerker in het Steunpunt (M/V)

26 september 2019

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het Steunpunt is binnen het Departement volwassenenpreventie een project van de Herbronningsruimte van de tewerkstellingssector. De dienst herbronningsruimte heeft als opdracht de begeleiding inzake de sociale hermobilisatie en het Steunpunt heeft de informatie en de oriëntatie van het publiek naar het geheel van sociale structuren van Sint-Gillis als opdracht.


OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

Gebruik makend van de aangepaste sociale werkwijzen, verzekert de medewerker(ster)
het sociale integratiewerk met een breder en gevarieerd publiek (bewoners van de gemeente Sint-Gillis) door :
• de oriëntatie van het publiek te verzekeren; Hij /zij luistert, dialogeert, informeert, oriënteert, ondersteunt en begeleidt de personen ;
• preventieve groepsactiviteiten te organiseren ;
• het Steunpunt in de coördinatie van de sociale actie van Sint-Gillis te vertegenwoordigen en actief deel te nemen aan zijn vergaderingen en werkgroepen ;
• de administratieve opvolging van de acties te verzekeren door bij te dragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de activiteiten van de dienst ;

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
• Bachelor maatschappelijk werker(ster) ;
• Bachelor assistent(e) in de psychologie
• Bachelor gespecialiseerd opvoeder(ster)

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Over professionele ervaring in sociaal werk beschikken ;
• Goede kennis inzake het associatieve en institutionele Brussels netwerk ,
• Beheersing van Frans / Nederlands.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• Zin voor onthaal en relationele vaardigheden en een gevarieerd publiek ;
• Capaciteit om individuele gesprekken te houden, een vertrouwensrelatie op te bouwen, te luisteren en te herformuleren ;
• Capaciteit om groepen te animeren ;
• Capaciteit om de moeilijkheden van integratie van het publiek te diagnosticeren ;
• Capaciteit om persoonlijke middelen van de werknemers aan te wenden en hen te steunen tijdens het ondernemen van hun stappen ;
• Capaciteit om voorstellen in te dienen in het kader van een project en methodes en vernieuwende praktijken te ontwikkelen door een oplosgerichte benaderingte integreren ;
• Schriftelijke capaciteit ;
• Capaciteit om informatie efficiënt op te zoeken en belangrijke informatie over te dragen ;
• Capaciteit om het werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies
• Beheersen van informatica middelen (Word, Excel, Outlook, enz.) ;
• Actief luisteren en dialogeren ;
• Respect voor de hiërarchische structuur en procedures ;
• Zin voor synthese ;
• Zin voor initiatief en anticipatie ;
• Reageren met integriteit en professionalisme ;
• Reageren met integriteit en professionalisme ;
• Stressbestendig en zelfbeheersing.

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : zin voor de dienst, luistervaardigheid, zin voor onthaal.
• Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit ;
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, soepelheid, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatief, oplosgerichtheid.

CBD van 1 jaar, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 18.10.2019 te sturen naar het volgend adres :
job2 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 132" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.