Verantwoordelijke onderhoudsdienst van de residentie Les Tilleuls

Verantwoordelijke onderhoudsdienst van de residentie Les Tilleuls

25 februari 2020

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie.
De opdracht van de residentie is het garanderen van een waardig en kwalitatief onthaal van de bejaarde persoon welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid, door hem/haar een globaal en georganiseerd palet van diensten en zorgen aan te bieden. Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focused zich op de persoon en diens eigenheid als mens.
De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE DIENST
Een continue en kwalitatieve onderhoudsdienst garanderen, aangepast aan de bejaarde personen.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
1. De coördinatie en het beheer van de onderhoudsploeg garanderen :
-  Het onderhoudspersoneel omkaderen ;
-  De prestaties van de werknemers van de onderhoudsdienst nakijken, het toestaan van verloven, de coaching ;
-  Het opmaken en organiseren van planningen van de onderhoudsploeg ;
-  Deelnemen aan de aanwerving van personeel, de evaluatiegesprekken houden en het etablissement helpen bij het vormingsplan ;
-  In samenwerking met de verantwoordelijke hôtellerie en administratie en de dienst socioprofessionele integratie van het OCMW erop toezien dat het integrerend personeel een specifieke en aangepaste omkadering krijgt ;
-  Organiseren en animeren van vergaderingen met zijn/haar ploegen.

2. het toezicht op de taken van de onderhoudsdienst verzekeren :
-  De middelen voor het onderhoud van het rusthuis plannen ;
-  Toezicht houden op de ploeg die de onderhoudstaken binnen en buiten doet ;
-  Toezicht houden op de verhuis van de meubelen, de inrichting van de levensruimten ;
-  Toezicht houden op het ontvangen, het transport en het ordenen van de goederen in functie van de dienst ;
-  De stock van materiaal beheren, de bestellingen uitvoeren en toezien op het onderhoud ervan ;
-  Respecteren en doen respecteren van de normen inzake hygiëne en veiligheid, en defecten melden ;

3. Een continue onderhoudsdienst en een goede communicatie garanderen :
-  Samenwerken met zijn/haar verantwoordelijke om de kwaliteit en de continuïteit van de diensten te optmaliseren ;
-  Een efficiënte communicatie verzekeren, opgaand, neerwaarts en transversaal ;
-  Samenwerken met andere ploegen van het rusthuis ;
-  De relevante informatie of observaties aan de betrokken personen doorgeven ;
-  Toezien op het zich vormen en zich geïnformeerd te houden conform aan de wettelijke bepalingen.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
-  getuigschrift van lager secundaire onderwijs

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  kennis inzake de normen over basishygiëne en onderhoudsproducten (gevaarlijkheid) ;
-  Capabel zijn om een punctuele controle op de kwaliteit van het werk uit te voeren ;
-  Capabel zijn om mondelinge instructies te geven, berichten voor te bereiden, de veiligheidsfiches van de producten, het arbeidsregelement en het levensproject ;
-  Goede beheersing van de bureaumiddelen, Word, Excel,Outlook, beheer van de planning ;
-  Capabel zijn om zich uit te drukken in één van beide nationale landstalen (FR/NL) ;
-  Een uurrooster en een takenplanning kunnen voorbereiden ,
-  Kennis inzake de algemene organisatie en werkingsprincipe van het instituut.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Zin voor netheid en discretie ;
-  Georganiseerd zijn, zelfstandig zijn, gevoel voor prioriteiten ;
-  Capaciteit om de beste manier vast te stellen om zijn/haar doelen te verwezenlijken ;
-  Capaciteit om conflicten te beheren, capaciteit om te onderhandelen ;
-  Gevoel voor creativiteit ;
-  Releante initiatieven nemen die toelaten om de werking en de organisatie te optmimaliseren ;
-  Snel et spontaan tussen komen in crisisituaties ;
-  De instructies respecteren, bereid zijn om aan te leren ;
-  Het arbeidsreglement begrijpen om de stricte naleving te kunnen verzekeren binnen zijn/haar ploeg ;
-  Capabel zijn om zich op een constructieve wijze in vraag te stellen ;
-  Een ervaring hebben in een gelijkaardige post in een zorginstelling is een pluspunt.

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : beleefdheid, empathie, assertiviteit.
-  Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit
-  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, zelfstandigheid, loyaliteit, flexibiliteit, stiptheid, hygiëne.
-  Actieve bijdrage aan het opzetten van de levensproject van de bewoners ;
-  Respect voor het beroepsgeheim.

COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen naar het volgend adres :
job12 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 150" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.